شرکت الکترولوکس تولید کننده لوازم خانگی و جارو برقی  در سال 2021 چالشی رو مطرح کرده است و به دنبال راه حل هایی برای زندگی بهتر است.
«الکترولوکس از نسل جوان دعوت می کند تا راه حل هایی برای زندگی بهتر را کشف کنند و پیشنهاد دهند.»

الکترولوکس نامه ای سرگشاده برای جوانان امروز منتشر کرده و از آنها دعوت می کند تا با شرکت و برخی از تأثیرگذارترین تغییر دهندگان امروز برای یافتن راه حل برای خانه های پایدار آینده ، با نیروی فکری خود  و فعالان صنعت لوازم خانگی متحد شوند. هدف این است که اطلاعات بیشتری در مورد امیدها ، رویاها و نگرانی های جوانان کسب کنند ، تا بتوانند راه حل های متناسب با نیازهای آنها را در سال 2030 ارائه دهند.

به عنوان بخشی از تحقق چشم انداز شرکت و اهداف جسورانه 2030 برای زندگی بهتر و پایدارتر در سراسر جهان ، الکترولوکس از جوانان امروز دعوت می کند تا به تیمی از تغییر دهندگان بپیوندند -
همکاری بین الکترولوکس با ذهن های جوان از سراسر جهان با هدف ایجاد  تغییر مثبت و پیشرو  برای یک حرکت رو به جلو با افکار جوانان و کارشناسان در حال حاضر بتوانند برای  آینده شگفتی بیافریند. تاپیشنهاد دهندگان ارائه طرح بعنوان  تیم همراه با مرکز نوآوری شرکت ، راه حل هایی برای زندگی بهتر ، از آینده لباس و مراقبت از لباس ، مسائل و لوازم خانه کشف خواهند کرد.

الکترولوکس با جستجوی بینش افرادی که ظرف یک دهه دیگر خانه های خود را می سازند ، معتقد است که جوانان با  ارائه  افکار  ،امیدها و آرزوهایشان موقعیت هایی را ایجاب می کنند که  مطابق با هدف شرکت الکترولوکس است ، یعنی شکل بهتر برای زندگی ، برای نسل های آینده ، موقعیت بهتری خواهد داشت.
الکترولوکس شعار می دهد:

"ما می خواهیم به کسانی که در آینده نزدیک خانه های خود را می سازند و تشکیل خانواده می دهند گوش دهیم.   تا بدانیم جوانان برای ده سال دیگر که وارد یک زندگی مستقل ، خانه و خانواده جدید می شوند.برای آشپزخانه و لوازم خانگی خود چه افکار و آرزوهایی را در سر می پرورانند.زیرا خواسته ها ، انتخاب ها و رفتارهای آنها نقشی اساسی در شکل گیری روند زندگی بهتر خواهد داشت. الکترولوکس می خواهد کسانی که آینده مال آنهاست بخشی از تعریف آینده را خود آنها نقش در ساختنش داشته  باشند. Jonas Samuelson ، مدیر عامل شرکت الکترولوکس  می گوید:
بنابراین ما از این فرصت استفاده می کنیم و اکنون می خواهیم  تا سال 2030 بیاییم راه حلهای متناسب با نیازهای آنها را ارائه دهیم.

در نامه سرگشاده ، به امضای مدیر عامل شرکت جوناس ساموئلسون ، الکترولوکس از جوانان بین 15 تا 20 سال دعوت می کند تا به تیم تغییر دهندگان بپیوندند. سپس جوانان منتخب با تأثیرگذارترین تغییر دهندگان امروز برای کمک به کشف راه حل های زندگی بهتر در سال 2030 همراه خواهند بود.

به عنوان بخشی از همین ابتکار ، الکترولوکس یک نظرسنجی جهانی انجام خواهد داد که در آن از تقریباً 14000 جوان بین 15 تا 20 سال در مورد چگونگی تصور خانه های پایدار آینده خود سوال می شود. از بینش های حاصل از نظر سنجی و جلسات با عوامل ایجاد کننده ، الکترولوکس در تلاش برای ایجاد نوآوری های جدید برای زندگی بهتر استفاده خواهد شد.

این طرح بخشی از برنامه جاه طلبانه الکترولوکس برای دستیابی به اهداف جسورانه در سال 2030 با تمرکز بر تغذیه بهتر ، مراقبت بهتر از لباس ، محیط خانه بهتر و شرکت بهتر است. همچنین تعهد شرکت به پایدجاری را گسترش داده و به راه حل معنادارتری در ارائه راه حل برای چالش های جهانی کمک می کند.